فراخوان برای تولیدکنندگان موتورسیکلت برقی

به گزارش اقتصاد آنلاین، در راستای اجرایی کردن برنامه جایگزینی موتورسیکلت های بنزینی فرسوده با موتورسیکلت های برقی و براساس موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و با هدف کاهش آلودگی هوا و بهینه سازی مصرف سوخت، این سامانه شناسایی و ثبت اطلاعات تولید کنندگان واجد شرایط ...

به گزارش اقتصاد آنلاین، در راستای اجرایی کردن برنامه جایگزینی موتورسیکلت های بنزینی فرسوده با موتورسیکلت های برقی و براساس موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و با هدف کاهش آلودگی هوا و بهینه سازی مصرف سوخت، این سامانه شناسایی و ثبت اطلاعات تولید کنندگان واجد شرایط موتورسیکلت برقی راه اندازی شده است.
تولیدکنندگان علاقمند به مشارکت در این برنامه می توانند مشخصات خود را در سامانه http://EMP.mporg.ir سازمان برنامه و بودجه کشور ثبت کنند.

سایر شرایط اجرای برنامه در آینده به اطلاع تولیدکنندگان واجد شرایط ثبت نام کننده خواهد رسید.

ایجاد اشتغال دغدغه اصلی دولت به شمار می رود که در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به این موضوع پرداخته و پیش بینی شده است یک میلیون و ۳۰۰ هزار شغل ایجاد شود.

یکی از بخش های ده گانه این تبصره مربوط به حمل و نقل است که در بخش برون شهری ۲ هزار و ۷۰۰ فرصت شغلی و در درون شهری ۲۲ هزار و ۴۰۰ فرصت ایجاد اشتغال پیش بینی شده است.

مشاهده در وبسایت منبع