۷۰ هزار واحد؛ تحویل مسکن مهر پرند به متقاضیان

تاکنون ۷۰ هزار واحد از ۹۵ هزار واحد مسکن مهر پرند تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شد. ( منبع )

تاکنون ۷۰ هزار واحد از ۹۵ هزار واحد مسکن مهر پرند تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شد. ( منبع )

مشاهده در وبسایت منبع