۱۴ درصد؛ افزایش تولید آهن اسفنجی

در سال گذشته در بخش آهن اسفنجی ۱۴ درصد افزایش تولید داشتیم. ( منبع )

در سال گذشته در بخش آهن اسفنجی ۱۴ درصد افزایش تولید داشتیم. ( منبع )

مشاهده در وبسایت منبع