۱۲.۵ درصدی؛ افزایش نرخ کرایه تاکسی در تهران

لایحه افزایش ۱۲/۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی ها در شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسیده و برای تایید در اختیار فرمانداری استان قرار گرفته است. ( منبع )

لایحه افزایش ۱۲/۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی ها در شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسیده و برای تایید در اختیار فرمانداری استان قرار گرفته است. ( منبع )

مشاهده در وبسایت منبع