۱۸ هزار نفر؛ استخدام نیروی جدید در دستگاه های دولتی

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از استخدام ۱۸ هزار نفر در دستگاه های دولتی خبر داد. ( منبع )

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از استخدام ۱۸ هزار نفر در دستگاه های دولتی خبر داد. ( منبع )

مشاهده در وبسایت منبع