برای برگزاری نمایشگاه ها تنها استانداری تصمیم گیرنده نیست/ شهرداری و راهور هم نظر می دهند

احمد تواهن معاون عمرانی استانداری تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در رابطه با ت رافیک پر حجم نمایشگاه ها اظهار کرد: برای موضوع برپایی نمایشگاه در شهر تهران جلسه ای با حضور مسئولان تمام دستگاه های شهری از جمله شهرداری و راهور تشکیل شد.

احمد تواهن معاون عمرانی استانداری تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در رابطه با ت رافیک پر حجم نمایشگاه ها اظهار کرد: برای موضوع برپایی نمایشگاه در شهر تهران جلسه ای با حضور مسئولان تمام دستگاه های شهری از جمله شهرداری و راهور تشکیل شد.
وی افزود: تمام دستگاه ها نظرات خود را در خصوص جایگاه نمایشگاه ارائه دادند و تصمیم گرفته شد که نمایشگاه در مکان قبلی برگزار شود.

تواهن با بیان اینکه تنها استاندرای برای برگزاری نمایشگاه ها تصمیم گیری نکرده است، گفت: استانداری تنها سازمان پاسخگوی ترافیک پرحجم در مسیر نمایشگاه نیست، بلکه باید تمام دستگاه هایی که در جلسه برای برپایی نمایشگاه حضور داشتند نیز پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: صدور هرگونه مجوز برای برگزاری نمایشگاه تنها به دستور و تصمیم استانداری صورت نمی گیرد که اکنون مسئولیت ترافیک پرحجم آن را برعهده بگیرد.

معاون عمرانی استانداری تهران تصریح کرد: مشکل ترافیک شهر تهران باید از ریشه حل شود تا در زمان برپایی نمایشگاهی دچار این مشکلات شهری نشویم.


مشاهده در وبسایت منبع