(ویدئو) راه افتادن خوشمزه ترین سیل جهان در یک بزرگراه

یک تانکر حمل شکلات هنگام گذر از بزرگراهی در لهستان با یک مانع برخورد کرد و واژگون شد. در پی این حادثه بازوی راننده شکست که برای درمان به بیمارستان منتقل شد، اما هیچ کس دیگری آسیب ندید. آتش نشانانی که برای کمک به صحنه حادثه اعزام شدند یکی از متفاوت ترین تجربه های خود را در این ...

یک تانکر حمل شکلات هنگام گذر از بزرگراهی در لهستان با یک مانع برخورد کرد و واژگون شد. در پی این حادثه بازوی راننده شکست که برای درمان به بیمارستان منتقل شد، اما هیچ کس دیگری آسیب ندید.

آتش‌نشانانی که برای کمک به صحنه حادثه اعزام شدند یکی از متفاوت‌ترین تجربه‌های خود را در این روز داشتند، زیرا به جای خاموش کردن آتش ناچار به پاک کردن شکلات از کف آسفالت شدند که به خاطر متراکم شدن تدریجی کار بسیار دشواری بود.

در ادامه لحظاتی از این حادثه عجیب و غریب را مشاهده کنید.

 

                                   

مشاهده در وبسایت منبع