­برخورد جامع نگر و هدفمند راه مقابله با خطاهای درمانی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ایرج حریرچی در پنجمین همایش سراسری انتظامی سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه جامعه پزشکی و جامعه پرستاری خود پیشگام در جلوگیری از بروز خطاهای ناخواسته است افزود: محصولات و تقصیرات پزشکی ممکن است پیش بیاید که قانونگذار در جامعه پزشکی ، قاضی ...

قائم مقام وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کشور گفت: خطاهای درمانی در همه جوامع رخ می دهد و راه مقابله با آن برخوردهای هدفمند و جامع نگر است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ایرج حریرچی در پنجمین همایش سراسری انتظامی سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه جامعه پزشکی و جامعه پرستاری خود پیشگام در جلوگیری از بروز خطاهای ناخواسته است افزود: محصولات و تقصیرات پزشکی ممکن است پیش بیاید که قانونگذار در جامعه پزشکی ، قاضی را مکلف کرده است که هم قوه قضائیه و هم دادستان ها و دادیاران انتظامی به این امور رسیدگی کند. 

 

وی با اشاره به اینکه در این همایش ، دادستان‌ها و دادیاران انتظامی سراسر کشور حضور دارند که با هم اندیشی قرار است خطاهای درمانی را به حداقل برسانند گفت: یکی از مهمترین تاکیداتی که در تمام بخش های بهداشت و درمان در اولویت قرار دارد ایمنی بیمار، کرامت انسانی بیماران و آگاهی‌بخشی مردم است.


مشاهده در وبسایت منبع