مبنای آماری ورودی و خروجی های آب نیازمند بازنگری است

به گزارش ایسنا، محمد آریامنش پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت در همایش یکروزه بحران آب و راهکارهای برون رفت از آن به میزبانی دانشگاه پیام نور همدان، اظهار کرد: وقتی آمارها دچار مشکل باشد در برنامه ریزی ها انحراف ایجاد می شود.

به گزارش ایسنا، محمد آریامنش پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت در همایش یکروزه بحران آب و راهکارهای برون رفت از آن به میزبانی دانشگاه پیام نور همدان، اظهار کرد: وقتی آمارها دچار مشکل باشد در برنامه ریزی ها انحراف ایجاد می شود.

وی افزود: آمارها درست نبوده و مسئولان ذیربط فقط آمار چرخه آب را مد نظر قرار داده اند و توجهی به آن مقدار آبی که از سایر کشورها وارد و خارج می شود، نشده چرا که در آمار فقط به میزان نزولات جوی توجه شده است.

وی با بیان اینکه با وجود قانون ها چطور است که تعداد حفر چاه های غیرمجاز تا این حد زیاد شده است؟ یادآور شد: موضوع کم آبی را در کشور خیلی بزرگ کرده ایم به طوریکه استفاده از کلمه بحران برای این موضوع باعث ایجاد وحشت به ویژه در میان کشاورزان می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران خاطرنشان کرد: با وجود آبیاری تحت فشار و روش های گوناگون چطور است که هم در سال ۱۳۴۰ اعلام شده کشاورزی ۹۲ درصد آب را مصرف می کند و بعد از گذشت چندین سال باز هم می گویند ۹۲ درصد مصرف آب مربوط به بخش کشاورزی است؟

وی با اشاره به اینکه پس هزینه برای آبیاری با روش های مختلف برای چه بوده؟ افزود: با این حساب باید گفت که آمارهای داده شده اشتباه است و از نظر بنده طی تحقیقاتی که خود انجام داده ام حدود ۶۸ تا ۷۰ درصد مصرف آب مربوط به بخش کشاورزی است.

وی با اشاره به اینکه در کاهش مصرف آب باید اصلاح الگوی کشت انجام شود، تصریح کرد: آبخیزداری لازم است در سطح کشور توسعه یابد.
انتهای پیام

منبع : خبرگزاری ایسنا

مشاهده در وبسایت منبع