زلزله ۵ ریشتری سرخس را لرزاند

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان،زلزله ای به بزرگی ۵ ریشتر سرخس در استان خراسان رضوی را لرزاند.این زمین لرزه در عمق ۷ کیلومتر در سرخس خراسان رضوی رخ داده است. گزارش مقدماتی زمین لرزه به شرح زیر است: بزرگی زلزله: ۵.۰ فاصله ها: ۲۶ کیلومتری سرخس، خراسان رضوی ۴۷ کیلومتری ...

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان،زلزله ای به بزرگی ۵ ریشتر سرخس در استان خراسان رضوی را لرزاند.این زمین لرزه در عمق ۷ کیلومتر در سرخس خراسان رضوی رخ داده است.
گزارش مقدماتی زمین لرزه به شرح زیر است:

بزرگی زلزله: ۵.۰

فاصله ها:

۲۶ کیلومتری سرخس، خراسان رضوی

۴۷ کیلومتری مزدآوند، خراسان رضوی

۷۵ کیلومتری صالح آباد، خراسان رضوی


مشاهده در وبسایت منبع