انتقال ۲۸ محکوم ایرانی از کویت به کشور

محمود عباسی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: درچارچوب معاهده انتقال محکومان بین دو کشور ایران و کویت، این اتباع زندانی ایرانی با پرواز از کویت به اهواز منتقل شدند. وی گفت: این زندانیان با انتقال به کشورمان، ادامه محکومیت شان را سپری خواهند کرد.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری از انتقال 28 محکوم ایرانی از کویت به کشورمان خبر داد.

محمود عباسی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: درچارچوب معاهده انتقال محکومان بین دو کشور ایران و کویت، این اتباع زندانی ایرانی با پرواز از کویت به اهواز منتقل شدند.

وی گفت: این زندانیان با انتقال به کشورمان، ادامه محکومیت شان را سپری خواهند کرد.


عباسی تصریح کرد: هم چنین ۹ تن از محکومان ایرانی محبوس در زندان های کویت مورد عفو قرارگرفتند و آزاد شدند.­


وی افزود: در چارچوب معاهده انتقال محکومان بین ایران و افغانستان در نظر داریم حدود پانصد تن از محکومان افغانی را به کشورشان منتقل کنیم که در انتظار پاسخ مقامات افغانی هستیم.


مشاهده در وبسایت منبع