روز جهانی بستنی علمی ویژه دانش آموزان فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، روز جهانی بستنی علمی روزی است که محققان، پژوهشگران و نخبگان علمی جهان همراه با عموم مردم در یکی از فضاهای عمومی شهری مانند پارک ها به مطالعه یک صفحه از کتاب علمی مرتبط با رشته تحصیلی خود همراه با خوردن یک بستنی اقدام می کنند.

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، روز جهانی بستنی علمی روزی است که محققان، پژوهشگران و نخبگان علمی جهان همراه با عموم مردم در یکی از فضاهای عمومی شهری مانند پارک ها به مطالعه یک صفحه از کتاب علمی مرتبط با رشته تحصیلی خود همراه با خوردن یک بستنی اقدام می کنند.
مطالعه، افزایش سرانه کتابخوانی و بازنگری در فرهنگ استفاده از فضاهای عمومی شهری از جمله انگیزه های این روز است.

روز بستنی علمی فردا ویژه دانش آموزان دختر از ساعت ۹ تا ۱۰ و نیم و برای دانش آموزان پسر از ساعت ۱۱ تا ۱۲ و نیم در پژوهش سرای دانش آموزی بصیرت ۲ ناحیه دو شهرری برگزار می شود.

منبع: فارس

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفا رسالت اطلاع رسانی خود را در این رابطه انجام می دهد.

مشاهده در وبسایت منبع