وظایف شورای راهبردی روابط خارجی ایران چیست؟

شورای راهبردی روابط خارجی یک اتاق فکر و نهاد مشورتی رهبری با رویکردی راهبردی در حوزه روابط خارجی است که در خرداد سال ۱۳۸۵، با حکم مقام معظم رهبری و باهدف نقش آفرینی در تصمیم گیری های کلان، نشان دادن افق های نو در روابط خارجی، بهره مندی از نظرات نخبگان و تدوین شاخص ها در جهت ...


مشاهده در وبسایت منبع