کنایه آیت الله جوادی آملی به ترامپ؛ هیچ کافری زیر امضای خود نمی زند /وفای به عهد نزد همه محترم است

انتخاب نوشت: آیت الله جوادی آملی تصریح کرد: خداوند متعال در قرآن فرمود آنچه یاد می گیرید مهمان شماست، لذا شرک، کفر و شبهه که غارتگرند را به درون خود دعوت نکنید و علمی دعوت کنید که با صاحبخانه هماهنگ باشد.


مشاهده در وبسایت منبع