تولید فناوری های جدید دارویی با سلول درمانی/اعطای مجوز تولید برای ۲ محصول درحوزه پزشکی بازساختی

مدیر مرکز توسعه فناوری محصولات پیشرفته سلولی رویان با بیان اینکه دو محصول از محصولات پزشکی بازساختی تا کنون موفق به اخذ مجوز تولید شده اند، گفت: تعداد زیادی از محصولات در این حوزه نیز در حال اخذ مجوز هستند که به زودی وارد بازار می شوند.


مشاهده در وبسایت منبع