ساف: افتتاح سفارت آمریکا در قدس به منزله 'نکبة جدیدی' است

سازمان آزادی بخش فلسطین افتتاح سفارت آمریکا در شهر قدس اشغالی را به منزله "نکبة جدیدی" دانست و خواستار اقدامی جمعی و بین المللی برای حل دائمی مشکلات پناهندگان فلسطینی شد.


مشاهده در وبسایت منبع