جزییات بخشنامه احتساب سنوات ارفاقی معلمان مدارس استثنایی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، آموزش وپرورش بخشنامه احتساب سنوات ارفاقی کارکنان شاغل در واحدهای استثنائی را به ادارات کل استان ها ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه مورخ ۱۸ دی ماه ۹۶ و نامه مورخ ۱۲ دی ماه ۹۵ معاونت حقوقی رئیس جمهور، مقتضی است نسبت به احتساب ...

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، آموزش وپرورش بخشنامه احتساب سنوات ارفاقی کارکنان شاغل در واحدهای استثنائی را به ادارات کل استان ها ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه مورخ ۱۸ دی ماه ۹۶ و نامه مورخ ۱۲ دی ماه ۹۵ معاونت حقوقی رئیس جمهور، مقتضی است نسبت به احتساب سنوات ارفاقی کارکنان شاغل در واحدهای استثنایی موضوع تبصره (۵) ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش وپرورش استثنایی از تاریخ اول فروردین ۸۸ تا ۱۲ دی ماه ۹۱ به ازای هر سال ۷۲ روز (در مجموع ۲۷۰ روز) اقدام کنید.

بدیهی است تا زمانی که کسورات سنوات ارفاقی به افراد مشمول (شاغل و بازنشسته) به صندوق بازنشستگی کشوری واریز نشود، محاسبه ایام مورد نظر به عنوان سابقه بازنشستگی مجوزی ندارد.

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفا رسالت اطلاع رسانی خود را در این رابطه انجام می دهد.

مشاهده در وبسایت منبع