۶۰هزار پایگاه کمیته امداد آماده دریافت زکات فطره

نجفعلی انتظاری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا­ و سیما با اشاره به اینکه ۱۰۰ میلیارد تومان فطریه و کفاره سال گذشته در پایگاه های امداد مستقر در سطح شهر و یا مساجد جمع آوری شد،­­گفت: مبالغ جمع آوری شده در هر شهر صرف نیازمندان همان منطقه خواهد شد. وی با اشاره­ به اینکه ...

مدیرکل اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی (ره) از آمادگی 60هزار پایگاه ثابت و سیار برای دریافت زکات فطریه­­ روزه داران خبر داد.

نجفعلی انتظاری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا­ و سیما با اشاره به اینکه 100 میلیارد تومان فطریه و کفاره سال گذشته در پایگاه های امداد  مستقر در سطح شهر و یا مساجد جمع آوری شد،­­گفت: مبالغ جمع آوری شده در هر شهر صرف نیازمندان همان منطقه خواهد شد.

وی با اشاره­ به اینکه کمیته امداد به عنوان دبیرخانه شورای زکات، امر جمع آوری زکات­ فطریه را برعهده دارد، گفت: درگاه های فضای مجازی در قالب تلفن نیکوکاری با شماره 0968877 ، اپلیکیشن سنا و سکه ، درگاه الکترونیکی با شماره­ ­ #1*8877* و سایت www.emdad.ir­ می توانند زکات فطریه خود را دریافت کنند.­
وی گفت : برای پیشگیری از کلاهبرداری و یا اختلال در جمع آوری وجوه زکات فطریه صندوق های متحدالشکلی برای جمع آوری فطریه پیش بینی شده است.وی گفت : زکات جمع آوری شده بسرعت پس از شمارش در اسرع وقت تقدیم خانواده های نیازمند همان منطقه می شود.


مشاهده در وبسایت منبع