زلزله ۵ ریشتری راور کرمان را لرزاند

زلزله ای به بزرگی ۵ ریشتر دقایقی پیش راور کرمان را لرزاند.، زمین لرزه ای به بزرگی ۵ ریشتر دقایقی پیش راور در استان کرمان را در عمق ۱۴ کیلومتری زمین لرزاند. این زمین لرزه ساعت ۲۱:۱۷:۲۴ در موقعیت ۳۱.۴۵ شمالی و ۵۷.۷۹ شرقی و در ۹۶ کیلومتری راور رخ داد.

زلزله ای به بزرگی ۵ ریشتر دقایقی پیش راور کرمان را لرزاند.، زمین لرزه ای به بزرگی ۵ ریشتر دقایقی پیش راور در استان کرمان را در عمق ۱۴ کیلومتری زمین لرزاند.
این زمین لرزه ساعت ۲۱:۱۷:۲۴ در موقعیت ۳۱.۴۵ شمالی و ۵۷.۷۹ شرقی و در ۹۶ کیلومتری راور رخ داد.

مشاهده در وبسایت منبع