حمله حیوان عجیب و جگرخوار به گله گوسفندان در کرمان

به گفته بخشدار مرکزی فهرج، این حیوان وحشی ۵ راس دام سبک را در روستای دهنوی عباس آباد بخش مرکزی فهرج تلف کرد و از ناحیه شکم درید. کدوری افزود: تاکنون این حیوان شناسایی نشده و به نظر می رسد این حیوان وحشی از جگر دام ها استفاده کرده باشد.شایان ذکر است شبیه حمله این حیوان به دام ...

به گفته بخشدار مرکزی فهرج، این حیوان وحشی ۵ راس دام سبک را در روستای دهنوی عباس آباد بخش مرکزی فهرج تلف کرد و از ناحیه شکم درید. کدوری افزود: تاکنون این حیوان شناسایی نشده و به نظر می رسد این حیوان وحشی از جگر دام ها استفاده کرده باشد.شایان ذکر است شبیه حمله این حیوان به دام ها سال های گذشته در شهداد کرمان نیز رخ داد.

مشاهده در وبسایت منبع