راننده با ون وارد اتاق خواب شد

صاحبان این خانه قصد ورود به اتاق خواب خود را داشتند که با ورود ناگهانی این خودرو وحشت زده و شوکه شدند. خانه ای که این راننده معتاد Addicted باعث تخریبش شده متعلق به قرن شانزدهم میلادی است و در منطقه بدفورد شایر انگلستان قرار دارد.سخنگوی پلیس Police منطقه در این ارتباط گفت: ...

صاحبان این خانه قصد ورود به اتاق خواب خود را داشتند که با ورود ناگهانی این خودرو وحشت زده و شوکه شدند. خانه ای که این راننده معتاد Addicted باعث تخریبش شده متعلق به قرن شانزدهم میلادی است و در منطقه بدفورد شایر انگلستان قرار دارد.سخنگوی پلیس Police منطقه در این ارتباط گفت: راننده خاطی - جیمی گیلروی- به ۱۴ ماه زندان Prison و پرداخت هزینه های خسارت ۵۰۰ هزار پوندی محکوم شد.قاضی پرونده نیز تایید کرد که این متهم برای مدت ۶۰ ماه از رانندگی منع شده است.

مشاهده در وبسایت منبع