بازداشت پدر و دختر قاچاقچی

آنها ۹ مهاجر را در خودرو خود پنهان کرده و از فرانسه به بریتانیا حمل می کردند که به دام ماموران پلیس Police افتادند.«بادن ویلیامز» و «لاتاشاپری» هر دو به جرم Crime قاچاق انسان به ۹ سال زندان Prison محکوم شدند.مهاجرانی که این پدر و دختر قصد داشتند آنها را وارد بریتانیا کنند ...

آنها ۹ مهاجر را در خودرو خود پنهان کرده و از فرانسه به بریتانیا حمل می کردند که به دام ماموران پلیس Police افتادند.«بادن ویلیامز» و «لاتاشاپری» هر دو به جرم Crime قاچاق انسان به ۹ سال زندان Prison محکوم شدند.مهاجرانی که این پدر و دختر قصد داشتند آنها را وارد بریتانیا کنند ملیت های آلبانی و ترکیه ای داشته اند.

مشاهده در وبسایت منبع