مادر خوش گذران دختر ۴ ساله اش را کشت

جسد «آملیا بروک هریس» در حیاط پشتی خانه شان در ولز پیدا شده است.گزارش های پلیس Police نشان می دهد که این مادر بی رحم روز گذشته در خانه اش دستگیر و راهی دادگاه شد. سخنگوی پلیس اسکاتلندیارد گفت: ناپدید شدن این بچه بعد از چند ماه سبب شد تا همسایگان با پلیس تماس گرفته و خواستار ...

جسد «آملیا بروک هریس» در حیاط پشتی خانه شان در ولز پیدا شده است.گزارش های پلیس Police نشان می دهد که این مادر بی رحم روز گذشته در خانه اش دستگیر و راهی دادگاه شد.
سخنگوی پلیس اسکاتلندیارد گفت: ناپدید شدن این بچه بعد از چند ماه سبب شد تا همسایگان با پلیس تماس گرفته و خواستار رسیدگی به این موضوع شوند. جسد دختر بچه در حالی که درون یک پتو پیچیده شده بود در حیاط خانه دفن شده بود. اطلاعاتی در دست داریم که این مادر ودختر تنها زندگی کرده و قاتل The Murderer زنی خوش گذران بوده و برای رهایی از فرزندش او را به قتل Murder رسانده است.»


مشاهده در وبسایت منبع