مرحله تازه ای پرونده آزار دانش آموزان

پرونده ناظمی که متهم به آزار دانش آموزان مدرسه ای در غرب تهران است، از هفته آینده وارد مرحله جدیدی از رسیدگی قضائی خواهد شد. سه شنبه هفته جاری دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای این ناظم خبر داد.

پرونده ناظمی که متهم به آزار دانش آموزان مدرسه ای در غرب تهران است، از هفته آینده وارد مرحله جدیدی از رسیدگی قضائی خواهد شد.
سه شنبه هفته جاری دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای این ناظم خبر داد. رسیدگی به این پرونده در حالی آغاز شد که حدود ۱۰ روز پیش تعدادی از خانواده های این دانش آموزان و برخی رسانه ها از تجاوز و آزار جنسی تعداد زیادی از دانش آموزان مدرسه خبر می دادند.

در بررسی های اولیه شواهد و مدارکی دال بر تجاوز جنسی به دانش آموزان به دست نیامد با وجود این تحقیقات از دانش آموزان و ناظم متخلف آغاز شد و دانش آموزان نیز به پزشکی قانونی معرفی شدند. طبق محتویات پرونده درحال حاضر تجاوز به هیچ یک از دانش آموزان ثابت نشده و کیفرخواست این مرد به اتهام لواط صادر نشده بلکه این فرد به آزار متهم است و کیفرخواست صادره برای رسیدگی به یکی از شعب دادگاه مجتمع قضائی ارشاد ارسال خواهد شد.

همچنین از هفته آینده رسیدگی به تخلفات مسئولان مدرسه درخصوص تعلل در اعلام جرائم این ناظم شروع خواهد شد.

مشاهده در وبسایت منبع