رهایی نوزاد ۲ ماهه در گورستان + تصاویر

ر پی این رسوایی ماموران پلیس مادر این نوزاد دو ماهه به نام «لارا» را بازداشت کردند. مادربزرگ کودک نام پسر بچه را لوئیس نامیده که مادرش از داشتن وی ناراضی بوده است. مادربزرگ لوئیس بیان کرده که نوه اش بسیار خوش شانس بوده که سگ های ولگرد و موش ها او را نجویده اند و این را مدیون ...

ر پی این رسوایی ماموران پلیس مادر این نوزاد دو ماهه به نام «لارا» را بازداشت کردند. مادربزرگ کودک نام پسر بچه را لوئیس نامیده که مادرش از داشتن وی ناراضی بوده است.
مادربزرگ لوئیس بیان کرده که نوه اش بسیار خوش شانس بوده که سگ های ولگرد و موش ها او را نجویده اند و این را مدیون لطف خدا می داند.

رهایی نوزاد ۲ ماهه در گورستان فیلیپین+تصاویر
رهایی نوزاد ۲ ماهه در گورستان فیلیپین+تصاویر
رهایی نوزاد ۲ ماهه در گورستان فیلیپین+تصاویر
رهایی نوزاد ۲ ماهه در گورستان فیلیپین+تصاویر
رهایی نوزاد ۲ ماهه در گورستان فیلیپین+تصاویر
رهایی نوزاد ۲ ماهه در گورستان فیلیپین+تصاویر

مشاهده در وبسایت منبع