حمله شدید یک ناظم مدرسه به دانش آموز!

تصاویر تازه ای از درگیری یک ناظم با دانش آموز منتشر شده است. آن گونه که در فیلم مشخص است، ظاهرا دانش اموز مدعی است ناظم به او توهین ناموسی کرده است. گفته می شود این درگیری شدید، در مدرسه ای به نام طالقانی در تهران اتفاق افتاده است.

کد ویدیو دانلود

تصاویر تازه ای از درگیری یک ناظم با دانش آموز منتشر شده است. آن گونه که در فیلم مشخص است، ظاهرا دانش اموز مدعی است ناظم به او توهین ناموسی کرده است. گفته می شود این درگیری شدید، در مدرسه ای به نام طالقانی در تهران اتفاق افتاده است. درگیری های مشابه، سالهاست در مدارس کشور ادامه دارد و نظارت ضعیفی در این زمینه وجود دارد که مانع از تکرار این اتفاقات نشده است. گفته می شود یکی از دلایل مقاومت در مقابل رسمیت یافتن ورود تلفن همراه به مدارس توسط دانش آموزان، عدم ثبت چنین اتفاقاتی است. آیا باز هم وزیر می گوید ناظم مذکور، استخدام رسمی آموزش و پرورش نبوده است؟!

مشاهده در وبسایت منبع