افزایش پرواز های فردوگاه سنندج

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کُردستان، مدیر فرودگاه های استان کُردستان با بیان اینکه در حال حاضر روز های سه شنبه و پنج شنبه پرواز های این فرودگاه تعطیل است، گفت: از هفته اوّل تابستان یک پرواز رفت و برگشت در روز های سه شنبه هر هفته انجام خواهد شد. محسن سیف زاده، افزود: ...

پرواز‌های فرودگاه سنندج از ۵ تیر در قالب برنامه تابستانی با افزایش یک پرواز رفت و برگشت به ۲۲ پرواز در هفته افزایش می‌یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کُردستان، مدیر فرودگاه‌های استان کُردستان با بیان اینکه در حال حاضر روز‌های سه شنبه و پنج شنبه پرواز‌های این فرودگاه تعطیل است، گفت: از هفته اوّل تابستان یک پرواز رفت و برگشت در روز‌های سه شنبه هر هفته انجام خواهد شد. محسن سیف زاده، افزود: این پرواز توسط شرکت آسمان و ساعت ۹ صبح از تهران به مقصد سنندج انجام و برگشت آن نیز ساعت ۱۱ صبح از سنندج به مقصد فرودگاه مهرآباد تهران خواهد بود.
به گفته وی با اضافه شدن این پرواز، تعداد پرواز‌های این فرودگاه به ۱۱ پرواز شامل ۲۲ پرواز رفت و برگشت در هفته می‌رسد.
مدیر فرودگاه‌های کُردستان با اشاره به اینکه طبق برنامه ریز‌های انجام شده سه شرکت هواپیمایی آسمان، ایران ایر و قشم ایر در برنامه تابستانی این فرودگاه فعالیت می‌کنند، گفت: ۵ پرواز توسط شرکت قشم ایر، ۴ پرواز توسط شرکت آسمان و ۲ پرواز نیز توسط شرکت ایران ایر انجام می‌شود.

مشاهده در وبسایت منبع