افتتاح دو طرح کشاورزی در دهگلان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کُردستــان، بهره برداری از پروژه سد سنگ ملاتی در حوزه شهری کریم آباد یکی از این طرح ها بود. این طرح با هدف تعدیل در خشکسالی ها، تغذیه مصنوعی، نفوذ آب حاصل از بارندگی به داخل سفره های آب زیرزمینی انجام شده است.

به مناسبت هفته جهاد کشاورزی، یک طرح آبیاری تحت فشار و یک طرح سد سنگ ملاتی در روستا‌های بخش بلبان آباد دهگلان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کُردستــان، بهره برداری از پروژه سد سنگ ملاتی در حوزه شهری کریم آباد یکی از این طرح‌ها بود. این طرح با هدف تعدیل در خشکسالی‌ها، تغذیه مصنوعی، نفوذ آب حاصل از بارندگی به داخل سفره‌های آب زیرزمینی انجام شده است.
مدیر جهاد کشاورزی دهگلان، گفت: این بند با حجم بنای ۸۳۳ متر مکعب و سطح دریاچه آبگیر با ۲۵ هزار متر مربع است که سالانه ۲۵۰ هزار متر مکعب آب را ذخیره می‌کند.
سیدحامد احمدی، افزود: برای اجرای این طرح یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال از محل اعتبارات تملک دارایی‌های استانی هزینه شده است.
طرح آبیاری تحت فشار در روستای سرواله بخش بلبان آباد دهگلان هم امروز بهره برداری شد.
احمدی درباره این طرح هم، گفت: هم اکنون در این شهرستان ۱۹ هزار هکتار اراضی آبی وجود دارد که ۱۵ هزار هکتار آن تحت پوشش آبیاری تحت فشار است.
مدیر جهاد کشاورزی دهگلان، افزود: برای احداث آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی سرواله، ۱۶۰ میلیون تومان از محل اعتبارات دولتی به صورت بلاعوض هزینه شده است.
احمدی گفت: با بهره برداری از طرح آبیاری تحت فشار در روستای سرواله بخش بلبان آباد دهگلان، ۱۳ هکتار از ارضی دیم به آبی تبدیل شده و تعداد ۲۰ خانوار از برکات آن بهره‌مند شدند.
طرح آبیاری کم فشار در مزارع کشاورزی بلبان آباد هم بهره برداری شد.
با اجرای این طرح، ۱۷ هکتار از اراضی کشاورزی متعلق به ۸ خانوار از کشت دیم به آبی تبدیل شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهگلان در حاشیه افتتاح این طرح، گفت: برای اجرایی این طرح ۸۹ میلیون تومان از اعتبار دولتی به صورت بلاعوض هزینه شده است.

مشاهده در وبسایت منبع