درخواست رجبی ازآخوندی/واگذاری اختیار برگزاری انتخابات نظام مهندسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در جلسه شورای مرکزی تصمیماتی درباره نحوه انتخابات استان ها گرفته شد. در این نشست رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور درباره نحوه انتخابات استان ها گفت: اختیار اجرایی و نظارت بر انتخابات، طبق آیین نامه برعهده ...

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در جلسه شورای مرکزی تصمیماتی درباره نحوه انتخابات استان ها گرفته شد.
در این نشست رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور درباره نحوه انتخابات استان ها گفت: اختیار اجرایی و نظارت بر انتخابات، طبق آیین نامه برعهده وزارت راه و شهرسازی است که در جلسه ٢٢٨ شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور پیشنهاد شد از وزیر راه و شهرسازی درخواست شود تا اختیارات خود در حوزه اجرایی انتخابات را به شورای مرکزی واگذار کند یا اینکه انتخاب اعضای اجرایی انتخابات را به شورای مرکزی واگذار کند.

رجبی گفت: انتظار می رود به منظورتسریع در پیشبرد اهداف وزیر راه و شهر سازی به این درخواست پاسخ مثبت دهند.

منبع: مهر

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفا رسالت اطلاع رسانی خود را در این رابطه انجام می دهد.

مشاهده در وبسایت منبع