نگران، خسته و ناامید!

گروه سیاسی: در پی سخنرانی دیشب رییس جمهور در جمع تعدادی از فعالان رسانه ای موجی از انتقاد از وی آغاز شده است. روحانی گفته است: گرانی های اخیر کشور ناشی از جنگ روانی است!


مشاهده در وبسایت منبع