قتل یک زن در مقابل بیمارستان زاهدان

آفتاب نیوز : علی عارف نژاد گفت:در این حادثه یک زن زخمی شد که پیش از رسیدن به اتاق عمل جان خود را از دست داد. علت این حادثه در دست بررسی است و پیگیری ها برای دستگیری ضاربین ادامه دارد. جماران

آفتاب نیوز : علی عارف نژاد گفت:در این حادثه یک زن زخمی شد که پیش از رسیدن به اتاق عمل جان خود را از دست داد.

علت این حادثه در دست بررسی است و پیگیری ها برای دستگیری ضاربین ادامه دارد.


مشاهده در وبسایت منبع