برگزاری همایش دوچرخه سواری در مهاباد

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، در این همایش بیش از ۵۰ دوچرخه سوار جوان و نوجوان مهابادی مسیرمیدان آزادی، فلکه کوهسار، میدان شهرداری و ورزشگاه آزادی را بصورت رفت و برگشت رکاب زدند.

همایش دوچرخه سواری با هدف توسعه ورزش همگانی و داشتن هوای پاک در مهاباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، در این همایش  بیش از 50 دوچرخه سوار جوان و نوجوان مهابادی مسیرمیدان آزادی، فلکه کوهسار، میدان شهرداری و ورزشگاه آزادی را بصورت رفت و برگشت رکاب زدند.

توتونچی، مسئول برگزاری این همایش گفت: همایش دوچرخه سواری پنجشنبه هر هفته با هدف توسعه ورزشهای همگانی و داشتن هوای پاک برگزار می شود.


مشاهده در وبسایت منبع