کاهانی :حتی اگر تا پایان عمر فیلم نسازم، دیگر به سانسور و مجوزهای نداده ی وزارت ارشاد فکر نمی کنم

عبدالرضا کاهانی در توییتر خود نوشت :حتی اگر تا پایان عمر فیلم نسازم، دیگر به سانسور و مجوزهای نداده ی #وزارت_ارشاد فکر نمی کنم. آزادانه فیلم خواهم ساخت و می دانم در جهان مدرن راههای مختلفی برای ارتباط با تماشاگران وجود دارد.

عبدالرضا کاهانی در توییتر خود نوشت :حتی اگر تا پایان عمر فیلم نسازم، دیگر به سانسور و مجوزهای نداده ی #وزارت_ارشاد فکر نمی کنم. آزادانه فیلم خواهم ساخت و می دانم در جهان مدرن راههای مختلفی برای ارتباط با تماشاگران وجود دارد.

مشاهده در وبسایت منبع