رانش زمین در فشم/ یک نفر زیر آوار گرفتار شد

محمدکرم درآبادی از رانش زمین در فشم خبر داد و افزود: این حادثه در «حاجی آباد» از توابع فشم رخ داد. این خبر تکمیل می شود... مهر

محمدکرم درآبادی از رانش زمین در فشم خبر داد و افزود: این حادثه در «حاجی آباد» از توابع فشم رخ داد.
این خبر تکمیل می شود...


مشاهده در وبسایت منبع