سرنوشت عجیب زن جوان؛ از چوبه دار تا یک قدمی آزادی

- زن جوانی که به اتهام قتل شوهرش بازداشت شده در شرایطی که قرار بود با برگزاری مراسم قسامه به قصاص محکوم شود به دلیل اینکه اولیای دم نتوانستند ۵۰نفر را برای ادای سوگند در دادگاه حاضر کنند در یک قدمی آزادی از زندان قرار گرفت.

به گزارش همشهری، صبح دومین روز از فروردین ماه سال ۹۴مردی به طرز عجیبی در خانه اش واقع در منطقه نعمت آباد جان باخت.با وجود اینکه به نظر می رسید او با ضربه چاقو به قتل رسیده همسرش ادعا می کرد شوهرش بعد از درگیری با او خودزنی کرده است. چند روز بعد پزشکی قانونی اعلام کرد که مرد جوان خودکشی نکرده بلکه به قتل رسیده است. به این ترتیب همسرش به اتهام قتل او بازداشت و در دادگاه محاکمه شد.
در نخستین جلسه محاکمه که در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی اصغر عبداللهی برگزار شد زن جوان ادعا کرد که شوهرش خودکشی کرده و او در مرگش نقشی ندارد. او گفت: من و شوهرم چون بچه دار نمی شدیم با هم مشکل داشتیم و گاهی با هم درگیر می شدیم. روز حادثه باز با هم درگیر شدیم و شوهرم با چاقو به خودش ضربه زد. با وجود ادعای بی گناهی این زن قضات دادگاه وی را در مرگ شوهرش مقصر تشخیص دادند و به قصاص محکوم کردند. با وجود این وقتی پرونده روی میز قضات دیوان عالی کشور قرار گرفت آنها رای دادگاه را نقض کردند و پرونده دوباره به دادگاه فرستاده شد.

در دور دوم رسیدگی به این پرونده قضات دادگاه پرونده را از موارد لوث تشخیص و به برگزاری مراسم قسامه حکم دادند. براساس این رای اولیای دم مقتول باید ۵۰نفر از بستگان نسبی خود را در دادگاه حاضر می کردند که آنها سوگند یاد کنند که زن جوان قاتل شوهرش است. در مراسم قسامه که دیروز برگزار شد اولیای دم اعلام کردند نمی توانند ۵۰نفر را به دادگاه بیاورند.

طبق قانون درصورتی که اولیای دم نتوانند ۵۰نفر را در دادگاه حاضر کنند می توانند رد قسم انجام دهند تا متهم خودش ۵۰مرتبه قسم بخورد که قاتل نیست. در این صورت او از اتهام قتل عمد تبرئه می شود. در جلسه دیروز اما اولیای دم حاضر نشدند رد قسم انجام دهند. به این ترتیب ختم جلسه اعلام شد و هیات قضایی برای تصمیم گیری در این باره وارد شور شدند. طبق قانون درصورتی که اولیای دم حاضر به رد قسم به متهم نشوند دادگاه حکم به توقف دعوی می دهد. به این معنا که نه تنها حکم قصاص صادر نمی شود بلکه متهم آزاد می شود.

مشاهده در وبسایت منبع