فیلم/ واکنش جالب خیابانی به جمله سلام روسیه

کد ویدیو دانلود <div id="video-display-embed-code"><script type="text/javascript" src="http://www.entekhab.ir/fa/news/play/embed/413914/430985?width=400&height=300"></script></div>


مشاهده در وبسایت منبع