صحنه ای دردناک از گره خوردن مار به پای یک کشاورز+عکس

کشاورز پیر هندی که روی زمینش مشغول زراعت بود متوجه ماری شد که دور مچ پایش پیچیده است. پیرمرد تلاش کرد تا مار را از خود جدا کند اما این حیوان خزنده با فرو کردن دندان هایش به پای او جای خود را محکم تر کرد.

کشاورز پیر هندی که روی زمینش مشغول زراعت بود متوجه ماری شد که دور مچ پایش پیچیده است. پیرمرد تلاش کرد تا مار را از خود جدا کند اما این حیوان خزنده با فرو کردن دندان هایش به پای او جای خود را محکم تر کرد. کشاورز گیر افتاده در دام این مار مجبور شد ۳ کیلومتر را پیاده راه بیایید تا بتواند از کسی کمک بگیرد. ساکنان محلی که با دیدن این صحنه شوکه شده بودند تلاش کردند تا کشاورز را نجات دهند. او پس از خلاص شدن از دست مار به بیمارستان منتقل شد. خوشبختانه مار سمی نبود و زهری وارد بدن او نشده بود.

مشاهده در وبسایت منبع