هشدار پلیس فتای گلستان به مردم

به گزارش روزپلاس، ابراهیم پرسا رییس پلیس فتای گلستان گفت: افراد سود جو با طراحی برخی از سایت ها و تبلیغات گسترده و جذاب برای دریافت کمک های مردمی و زکات فطره مردم را ترقیب به پرداخت زکات به این حساب های نامعتبر می کنند.

به گزارش روزپلاس، ابراهیم پرسا رییس پلیس فتای گلستان گفت: افراد سود جو با طراحی برخی از سایت ها و تبلیغات گسترده و جذاب برای دریافت کمک های مردمی و زکات فطره مردم را ترقیب به پرداخت زکات به این حساب های نامعتبر می کنند.
وی افزود: این افراد سعی می کنند که اعتماد کاربران را جلب و حساب آنها را خالی کنند.

پرسا ادامه داد: مردم باید هشیار باشند و از طریق حساب هایی که کمیته امداد امام (ره) اعلام کرده است زکات خود را پرداخت کنند.

باشگاه خبرنگاران

مشاهده در وبسایت منبع