مامور امنیتی یک رستوران هنگام شوخی با همکارش او را کشت!

به گزارش سرویس حوادث جام نیوز ، مامور حفاظتی یک رستوران در «هندوراس» اسلحه را به سمت همکارش گرفته و هنگام گفتگو و شوخی، به طور تصادفی و ناخواسته شلیک کرد که این کار باعث مرگ وی شد. تسنیم ۱۱۰

به گزارش سرویس حوادث جام نیوز،  مامور حفاظتی یک رستوران در «هندوراس» اسلحه را به سمت همکارش گرفته و هنگام گفتگو  و شوخی، به طور تصادفی و ناخواسته شلیک کرد که این کار باعث مرگ وی شد.

تسنیم

110


مشاهده در وبسایت منبع