واکنش آیت الله جنتی به لطیفه ها درباره خودش

روزنامه شرق نوشت: کدخدایی درباره واکنش آیت الله جنتی به لطیفه ها گفت: از جهت ظاهری که ایشان لبخند می زنند و اشکالی ندارد. از جهت واقعی، گاهی خودشان می گویند بقیه انتقاد می کنند که چرا ایشان به این لطیفه ها واکنش نشان نمی دهند و ایشان جواب می دهد که این اجر انسان را اضافه می کند؛ ...

روزنامه شرق نوشت: کدخدایی درباره واکنش آیت الله جنتی به لطیفه ها گفت: از جهت ظاهری که ایشان لبخند می زنند و اشکالی ندارد. از جهت واقعی، گاهی خودشان می گویند بقیه انتقاد می کنند که چرا ایشان به این لطیفه ها واکنش نشان نمی دهند و ایشان جواب می دهد که این اجر انسان را اضافه می کند؛ چرا ناراحت هستید. اجازه دهید چند نفر هم نسبت به شما تهمت بزنند و دروغ بگویند. به نظرم این نگاه هم در ایشان هست که حالا کسی صحبتی کرده یا تهمت و دروغی بوده اما موجب ارتقای جایگاه معنوی ایشان می شود. واقعا نگاه ایشان همین است.

مشاهده در وبسایت منبع